Masaż erotyczny - Co grozi klientowi?


DLA DYSKUSJI ZAŁÓŻMY , ŻE MASAŻ EROTYCZNY JEST PROSTYTUCJĄ .

JA OCZYWIŚCIE STOJĘ NA STANOWISKU , ŻE NIE JEST.