Preambuła

A więc mamy "twardy" lockdown z zamknięciem wszystkiego .


A co na to mówi Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej?


Preambuła - Rozdział I. Rzeczpospolita rozdział 22. Zasada Wolności Gospodarczej-cytat poniżej.